Xem tất cả »
Tiêu 93 vk+10, 134tr yên
Cấp độ: 93
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 93 vk+8, 138tr yên
Cấp độ: 93
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Quạt 90 vk+8, 85tr yên
Cấp độ: 90
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
Quạt 90 vk+8, 115tr yên
Cấp độ: 90
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
Cung 90 vk+8, 149tr yên
Cấp độ: 90
Sever: Sv2+3
Class: Cung
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 93 , vk+8 , 141tr yên
Cấp độ: 93
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 93 vk+8,149tr yên
Cấp độ: 93
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 93 Vk+8,141tr yên
Cấp độ: 93
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Quạt 91 vk+8, 104tr yên
Cấp độ: 91
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
Quạt 90 vk+9, 108tr yên
Cấp độ: 90
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
Cung 91 vk+8, 147tr yên
Cấp độ: 91
Sever: Sv2+3
Class: Cung
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 93 vk+8, 143tr yên
Cấp độ: 93
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Quạt 90 vk+8, 117tr yên
Cấp độ: 90
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 93 vk+10, 169tr yên
Cấp độ: 93
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 93 vk+8, 157tr yên
Cấp độ: 93
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 93 vk+8, 148tr yên
Cấp độ: 93
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Quạt buff 74
Cấp độ: 74
Sever: Sv4
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
Quạt buff 74
Cấp độ: 74
Sever: Sv4
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
Tiêu 92 vk+10 full +8, 120tr yên
Cấp độ: 92
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Cung 91 full+8
Cấp độ: 91
Sever: Sv2+3
Class: Cung
TTGT: Không
150,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như mua bán xu tự động ninja school, bán nick game teamobi,úp level, treo thuê, hút yên - úp yên, làm nhiệm vụ chính tuyến tại mục https://nick.vn/dich-vu/ninja-school (click)

 

Mình có tạo group về game Ninja School Online hơn 40.000 thành viên anh em tham gia giao lưu

Group : Ninja School Online

Link: https://www.facebook.com/groups/Ninjaschoolonline.vn/

Nhân vật bán xu trong game ( nhận thẻ điện thoại)

Hướng Dẫn Mua Xu Tự Động 

Danh sách nhân vật bán xu tự động